Regulamin Konkursu Duuuża Ryba 2016

1. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Słońsk – członków PZW z opłaconą aktualną składką za rok 2016.

2. Aby zgłosić rybę do konkursu należy:

  • poinformować niezwłocznie o złowieniu ryby koordynatora konkursu pana Andrzeja Strusia tel. 516 130 878
  • wykonać samodzielnie zdjęcie, na którym będzie widać wędkarza i złowioną przez niego rybę, oraz fotografie ryby przy przymiarze
  • przekazać fotografię wraz z opisem do redakcji gazety mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Słońsku na parterze, nie później niż 14 dni od daty złowienia ryby,
  • opis powinien zawierać: gatunek ryby, długość ryby, waga ryby, sprzęt użyty do złowienia, czas holowania ryby, miejsce wraz
    z datą i godziną złowienia, warunki atmosferyczne, imię i nazwisko wędkarza, koło wędkarskie, numer telefonu.

3. Niespełnienie tych powyższych warunków będzie skutkowało niedopuszczeniem zgłoszenia do udziału w konkursie.

4. W konkursie wezmą udział tylko te ryby, które zostały złowione w okresie dozwolonym przez PZW.

5. Po zakończeniu konkursu powołana przez Wójta komisja dokona oceny zgłoszonych ryb.