Opłaty na rok 2019

Opłaty kart PZW na rok 2018 są do nabycia
u skarbnika Koła kol. Michała Sozańskiego

zam. w Słońsku przy ul. Granicznej 5B,
tel. 509734247