Sąd koleżeński

Przewodniczący: Bolesław Szawliński
Członek: Jan Kreczman
Członek: Kazimierz Kot                                                                                                                                                              Członek: Marek Łasiński