Zarząd Koła

Zarząd Koła kadencja 2017-2020

Prezes Andrzej Struś 516 130 878

Zastępca prezesa ds. młodzieży Marek Krupa 661 846 174

Skarbnik Michał Sozański 509734247

Sekretarz Jan Korolewicz 607611261

Członek Adam Łasiński 506870763

Członek Tomasz Korolewicz

Członek Franciszek Sozański

Członek Łukasz Ziołański

Gospodarz Koła Waldemar Szczotko