Duuuża ryba 2014

Bartłomiej Mordak na rzece Postomi złowił bolenia o długosci 74cm i wadze 4,100 kg

na rzece Postomi kolStanisław Żeleziński złowił leszcza o wadze 2,62 kg i dł 56cm

na Kanale Szerokim Tadeusz Kaczorowski złowił szczupaka o wadze 3,00kg i długosci 76cm

na jeziorze przy przepompowni kolega Adam Piątek złowił karasia o wadze 1,57 kg i 40 cm

Kol. Olszacki Mirosław na Kanale Szerokim złowił leszcza o wadze 2,30 kg i długości 62cm