Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Nr 1 w Słońsku

     Dnia 24 lutego br. w sali wiejskiej w Słońsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła PZW Nr1 w Słońsku.

Udział w nim wzięli członkowie Koła (40 osób) i zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków i Radny Rady Powiatu Sulęcińskiego pan Artur Wysokiński.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Andrzej Struś, a następnie odczytano m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego. Ponadto omówiono plan pracy i preliminarz budżetowy Koła.

Następnie wręczono nagrody dla najlepszych wędkarzy Koła.

W kategorii spinningowej Mistrzem Koła został kol. Bolesław Szawliński, I wice Mistrzem został kol. Jakub Radecki a II wice mistrzem kol. Andrzej Markuszewski egzekwo Władysław Sozański.

W kategorii spławikowej Mistrzem Koła został kol. Andrzej Greczuk, I wice Mistrzem został kol. Marek Krupa a II wice mistrzem kol. Michał Sozański.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród dla członków Koła PZW Nr 1 Słońsk biorących udział w gminnym konkursie Duuuża Ryba 2018.

Lauretami konkursu z naszego Koła zostali:                                      

W kat „Ryba medalowa – złoto”

 • Mariusz Wojnarowski karp 15,85 kg
 • Mariusz Wojnarowski karp 16,50 kg
 • Mariusz Wojnarowski karp 15,50 kg
 • Wojciech Bulka boleń 5,15 kg i 79 cm dł
 • Adam Piątek lin 3,10  kg i 53 cm dł

W kat. „Ryba medalowa – srebro”

 • Franciszek Kawecki sum 22 kg i  148 cm dł
 • Grzegorz Kamieniak lin 2,01 kg i 52 cm dł
 • Mariusz Wojnarowski karp 12,5 kg
 • Mariusz Wojnarowski karp 12,5 kg
 • Mariusz Wojnarowski karp 14,50 kg
 • Przemysław Matkowski lin 2,42 kg i 54 cm dł
 • Leon Śliwiński lin 2,45 kg i 51 cm dł
 • Grzegorz Wolny leszcz 3,40 kg i 65 cm dł

W kat. „Ryba medalowa – brąz”

 • Bolesław Szawliński boleń 3,60 i 77 cm
 • Michał Trocka lin 2,31 kg i 51 cm dł
 • Patryk Wróblewski karaś 1,22 kg i 38 cm dł
 • Marek Wołodzik okoń 1,10 kg i 39 cm dł
 • Mariusz Wojnarowski karp 8,40 kg
 • Łucjan Skorupski boleń 3,50 kg i 75 cm dł
 • Roman Wojtala karaś 1,47 kg i 41,5 cm
 • Wojciech Bulka boleń 3,70 kg i 74 cm dł
 • Grzegorz Wolny okoń 1,05 kg i 38 cm dł
 • Grzegorz Łysiak okoń 1,2 kg i 39 cm dł

Ponadto dyplomem za udział zostali nagrodzeni:

 • Marek Łasiński szczupak 3,56kg i 89 cm dł
 • Roman Wojtala płoć 0,34 kg i 30 cm dł
 • Roman Wojtala krasnopiórka 0,38 kg i 29 cm dł
 • Roman Wojtala szczupak 4,95 kg i 82 cm dł
 • Jan Korolewicz szczupak 5,22 kg i 86 cm