WALNE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2017

       Dnia 17.02.2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Słońsku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 w Słońsku za rok 2017. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 1315, a uczestniczyło w nim 31 członków naszego Koła.

       Z ramienia Okręgu PZW Gorzów uczestniczył Prezes Jan Włodarczyk, który od kilku lat chętnie odwiedza nas nie tylko podczas Walnych Zgromadzeń ale uczestniczy w zawodach wędkarskich na naszym terenie. Zebranie otworzył Prezes witając wędkarzy . Następnie minutą ciszy uczczono wędkarzy, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów w roku 2017. Na przewodniczącego zebrania wybrano Wójta naszej Gminy Janusza Krzyśków, sekretarzem na etacie jest kol. Bolesław Szawliński. Sprawozdanie z działalności zarządu i Plan Pracy na rok 2017 odczytał Prezes,  z Kontroli Komisji Rewizyjnej kol. Adam Zabielny, z działalności Sądu Koleżeńskiego kol.  Bolesław Szawliński, z działalności Straży Rybackiej i Rzecznika dyscyplinarnego Koła kol. Adam Łasiński. Projekt preliminarza budżetowego Skarbnik Koła kol. Michał Sozański. Komisja rewizyjna wnioskowała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu a Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie przyczyniło się do opinii Komisji Rewizyjnej. Podczas dyskusji nad preliminarzem i planem pracy Koła jednym z głównych zagadnień były obchody 60-lecia Koła, które przypadają w tym roku. Dyskutowano o naprawie pomostów, organizacji zawodów i ochronie wód. Zatwierdzono wniosek o dobrowolnej składce na cele statutowe Koła. Przed rozdaniem statuetek wędkarzom roku 2017 w kat. spinningowej i spławikowej został pokazany filmik z zawodów, które odbyły się w 2017 pt. ,, Przeżyjmy to jeszcze raz’’, którego autorami byli kolega Michał Dybka i kolega Wojtek Zimmerman, którzy też administrują stronę internetową naszego Koła. Po prezentacji odbyło się wręczenie statuetek wędkarzom roku 2017 w kat. spinningowej.

       Mistrzem Koła został Bolesław Szawliński i to nie jest przypadek. Bolek od kilku lat a można powiedzieć, że od zawsze jest w czołówce spinningu

1.V-ce Mistrz to kol. Adam Łasiński.

2.V-ce Mistrz kol. Jan Kreczman

W kat. spławikowej wędkarzem roku został Marek Krupa zresztą nie pierwszy raz.

1.V-ce Mistrz to Andrzej Greczuk, którego debiut zaczął się w pięknym stylu bo zdobywał tytuł Mistrza Koła oraz w zawodach spławikowych naszego Koła był zawsze bardzo wysoko.

2.V-ce Mistrzem został Roman Pleskacewicz .

         Ważnym punktem naszego zebrania jest wręczenie nagród w Gminnym konkursie ,, Duża Ryba’’ . Wręczenia nagród dokonał Prezes Zarządu Okręgu w Gorzowie Wlkp. kol. Jan Włodarczyk oraz Wójt naszej Gminy kol. Janusz Krzyśków członek naszego Koła. Kończąc zebranie głos zabrali Prezes Okręgu omawiając sprawy bieżące, zmiany w regulaminach, odpowiadając też na wcześniej zadane pytania. Niespodzianką było wręczenie prezentu dla kol. Adama Łasińskiego, który podobnie jak nasze Koło w tym roku kończył 60-dziesiątke. W miłej atmosferze rozstaliśmy się czekając żeby mróz skuł wody Jeziora Radachowskiego i żeby bezpiecznie można było naprawić pomosty wędkarskie. Materiały na naprawę są już w magazynie zatem do zobaczenia nad lodem jeziora.

Prezes Koła PZW Nr1

Andrzej Struś