Składki na rok 2018

UWAGA WAŻNE !!!

Opłaty kart PZW na rok 2018 są do nabycia
u skarbnika Koła kol. Michała Sozańskiego

zam. w Słońsku przy ul. WOP-u 5B,
tel. 509734247

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA

Na podstawie Uchwały nr 8/XI/2017 Zarządu Głównego PZW
z dnia 4 listopada 2017 r.

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2018 r.

UWAGA!!!

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażemw PZW obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 8/XI/2017 ZG PZW

z dnia 4 listopada 2017 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2018 ROKU

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

OKRĘGU PZW W GORZOWIE WLKP. W 2018 ROKU

UPRAWNIAJĄCYCH DO WĘDKOWANIA NA OGÓLNODOSTĘPNYCH WODACH

NIZINNYCH I GÓRSKICH

Załącznik nr 2

do Uchwały Zarządu Okręgu 

PZW w Gorzowie Wlkp.

nr 109/2017 z dnia 18.11.2017 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKO – OKRĘGOWEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2017 ROKU

1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować w wodach użytkowanych przez PZW nieodpłatnie, ale tylko w ramach łowiska i limitu połowowego swojego opiekuna i w jego obecności.

2. Składkę członkowsko – okręgową – członka uczestnika uprawniającą do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25 zł i dotyczy połowu tylko z brzegu.

3. Ulgową skłądkę członkowsko – okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód uiszczają członkowie PZW, którzy są:

 • Odznaczeni złotą lub srebrną honorową odznaką PZW,
 • Mężczyznami od 65 – tego roku życia, pod warunkiem posiadania powyżej 10 – letniego stażu w PZW
 • Kobietami,
 • Młodzieżą uczącą się w wieku od 16 – go do 24 – go roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

4. Wszyscy członkowie PZW korzystają ze zniżek w składce okręgowej Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. wynikającej z odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny PZW (srebrna, złota, złota z wieńcami).

5. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłat składki okręgowej.

6.Zasłużeni dla Okręgu gorzowskiego członkowie w wieku od 70 – tego roku życia, pod warunkiem posiadania powyżej 10 – letniego stażu w PZW uiszczają składkę na wędkowanie w kwocie 5 zł, która w całości przekazana zostaje na zabezpieczenie środków na dzierżawy wód.

7. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW.

8.  System ulg określony w załączniku nr 1 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.