Opłaty wędkarskie na rok 2014

 

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr 31/2013
ZO PZW w Gorzowie Wlkp.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZEZWOLEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKO – OKRĘGOWEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2014 ROKU

1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować w wodach użytkowanych przez PZW nieodpłatnie, ale tylko w ramach łowiska i limitu połowowego swojego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie takie dotyczy również współmałżonki członka PZW.
2. Składkę członkowsko – okręgową – członka uczestnika uprawniającą do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 20 zł i dotyczy połowu tylko z brzegu.
3. Ulgową składkę członkowsko – okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód uiszczają członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu gorzowskim, którzy są:

a) Odznaczeni złotą lub srebrną honorową odznaką PZW;

b) Mężczyźni od 65 – go roku życia;

c) Kobietami;

d) Młodzieżą uczącą się w wieku od 16 – go do 24 – go roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4. Członkowie PZW nie będący członkami Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. Nie korzystają ze zniżek w członkowskiej składce okręgowej Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

5. Członkowie PZW odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW i osoby, które ukończyły 80 – ty rok życia są zwolnione z uiszczania składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu umieszczonego w legitymacji członkowskiej przez skarbnika Koła.

6. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW.


Kliknij aby powiększyć tabele

2013.12.07 fot1 2013.12.07 fot2