KOMUNIKAT

Realizując postanowienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2 marca 2020 r.) biuro Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. od 16 marca do 31 marca 2020 r. ogranicza przyjmowanie interesantów i wprowadza następujące ograniczenia i zasady:

  • kontakt z pracownikami biura odbywa się tylko telefonicznie lub za pomocą poczty e – mailowej,
  • skarbnicy Kół, którzy zamierzają pobrać znaki i inne dokumenty zgłaszają ten fakt telefonicznie w celu omówienia sposobu ich odbioru lub dostarczenia,
  • wszelkie rozliczenia skarbników należy przesyłać pocztą tradycyjną lub umówić inny sposób przekazania,
  • wpłaty za znaki należy przekazywać w formie przelewów bankowych – koszty poniesie Zarząd Okręgu,
  • w zależności od rozwoju sytuacji rozważane jest wprowadzenie w biurze pracy zdalnej w normalnych godzinach urzędowania biura,
  • powyższe zalecenia dotyczą również komendantów powiatowych Społecznej Straży Rybackiej chcących dostarczyć dokumentację,
  • na podstawie zaleceń Urzędu Rady Ministrów, Ministerstwa Sportu, Zarządu Głównego PZW i Głównego Kapitanatu Sportowego odwołuje się organizację zawodów wędkarskich wszystkich szczebli organizowanych w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Dyrektor biura                                                       Prezes Zarządu Okręgu

 Andrzej Zakrzewski                                                 Jan Włodarczak